Witamy was

Witamy na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii.

Naszym celem jest sprawienie, aby technicy weterynarii odgrywali istotną rolę w dziedzinie usług weterynaryjnych. Chcemy wzmacniać tę grupę zawodową i spowodować, aby technicy stali się ważnymi członkami zespołu weterynaryjnego, którego celem jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej.

Istotnymi czynnikami w tym procesie są zdobywanie wiedzy z dziedziny nauk medycznych, doskonalenie umiejętności praktycznych w pracy z różnymi gatunkami zwierząt, a także współpraca z właścicielami, którzy powierzają w zaufaniu swoich podopiecznych.

Technik weterynarii ma przed sobą ważne zadania, w których realizacji jako Stowarzyszenie zamierzamy pomóc. Pomimo wielu przeszkód ? panującej pandemii i braku zagwarantowanych środków finansowych, wierzymy że nasze działania przyczynią się w znaczącym stopniu do rozwoju i zrzeszenia średniego personelu weterynaryjnego. Choć to nie najlepszy moment na nowe przedsięwzięcia, to nie chcemy tracić czasu na pesymizm. Parafrazując znane i mądre słowa: ?Bądźmy dla siebie optymistami, bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne?.

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy i członkostwa.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii.