Nasza misja

Jakie są nasze cele?

 • Integrowanie przedstawicieli grupy zawodowej i zacieśnianie więzi między członkami Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie działań na rzecz wzajemnej współpracy techniczek i techników weterynarii.
 • Popularyzacja zawodu w innych środowiskach i wzmacnianie jego rangi zawodowo-społecznej.
 • Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na szczeblu administracyjnym i samorządowym.
 • Umożliwianie technikom weterynarii ustawicznego podnoszenia kwalifikacji z zakresu profilaktyki i leczenia chorób zwierząt.
 • Szerzenie wiedzy na temat nowych odkryć i osiągnięć w dziedzinie weterynarii oraz dbałość o dalszy rozwój naukowo-badawczy pracowników średniego personelu weterynaryjnego.

Nasz pomysł na ich realizacje:

 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
 • Organizacja projektów edukacyjnych w postaci warsztatów, kursów i konferencji poświęconych najnowszej wiedzy o profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt.
 • Współpraca z partnerami rządowymi i biznesowymi na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej zwierząt.
 • Podejmowanie działań z organizacjami specjalistycznymi propagującymi idee bliskie wartościom Stowarzyszenia.
 • Dążenie do rozszerzenia dostępu do świadczeń i poprawy jakości opieki weterynaryjnej dla zwierząt w Polsce.
 • Budowanie marki Stowarzyszenia jako profesjonalnej organizacji reprezentującej średni personel weterynaryjny.